اطعام عید سعید غدیر خم

غدیر
دسته بندی فعالیت : پروژه های مناسبتی
دسته بندی استان :

عید سعید غدیر خم
طرح مشارکتی تهیه و پخت اطعام روز عید سعید غدیر خم با توجه به مشارکت مردم مناطق هدف 5000 پرس غذا در مناطق کم برخوردار و محروم استان های خراسان جنوبی و … آماده و توزیع شد

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست