اعطای وام بلاعوض جهت اشتغال زایی در کسب کار پرورش ماهی

دسته بندی فعالیت : اعطای وام بلاعوض
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

رویکرد خیریه کریمان استفاده حداکثری از مطالعات و بررسی های علمی انجام شده توسط نهادهای مختلف در استان هاست. طبق طرح های اقتصادی تهیه شده در زمینه پرورش ماهی، ما بخشی از آن را بر عهده گرفته ایم

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست