اعطای وام بلاعوض جهت اشتغال زایی در کسب کار پرورش ماهی

آدرس خیریه : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور
دسته بندی خیریه : اعطای وام بلاعوض

رویکرد خیریه کریمان استفاده حداکثری از مطالعات و بررسی های علمی انجام شده توسط نهادهای مختلف در استان هاست. طبق طرح های اقتصادی تهیه شده در زمینه پرورش ماهی، ما بخشی از آن را بر عهده گرفته ایم

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست