اعطای وام قرض الحسنه اشتغال زایی

اشتغال
دسته بندی فعالیت : اعطای وام قرض الحسنه
دسته بندی استان : خوزستان

وام قرض الحسنه

اعطای وام قرض الحسنه اشتغال زایی در استان خوزستان به بیست نفر و هر نفر 5 میلیون تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست