اعطای وام قرض الحسنه

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

100,000,000 تومان

تصاویر طرح

وام قرض الحسنه

اعطای وام قرض الحسنه اشتغال زایی در استان خوزستان به بیست نفر و هر نفر 5 میلیون تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست