اعطای کمک هزینه سفر به کربلا

دسته بندی فعالیت : زیارت اولی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

اعطای کمک هزینه سفر به کربلا به زیارت اولی های استان خراسان جنوبی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست