افطاری ساده

افطاری ساده
دسته بندی فعالیت : پروژه های مناسبتی
دسته بندی استان :

طرح افطاری ساده

این طرح در ماه مبارک رمضان 1398 برگزار شد و تعداد 40 هزار بسته افطاری ساده در مناطق کم برخوردار و محروم آماده و توزیع شد

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست