توزیع سبد کالا به مناسبت ماه رمضان

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان :

توزیع 300 عدد سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط موسسه کریمان به خانواده های نیازمند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست