توزیع 300 بسته گوشت گرم در تابستان 98

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان :

توزیع 300 بسته گوشت گرم در تابستان 1398 به مبلغ 30 میلیون تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست