توزیع ۳۰۰ بسته گوشت گرم در تابستان ۹۸

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان :

توزیع ۳۰۰ بسته گوشت گرم در تابستان ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۰ میلیون تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست