توزیع ۳۰۰ بسته گوشت گرم در پاییز ۹۸

دسته بندی فعالیت :
دسته بندی استان :

توزیع ۳۰۰ بسته گوشت گرم به مبلغ ۳۰ میلیون تومان در پاییز ۱۳۹۸

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست