ذبح قربانی در عید سعید قربان

عید قربان
دسته بندی فعالیت : پروژه های مناسبتی
دسته بندی استان :

عید سعید قربان

طرح مشارکتی قربانی در روز عید سعید قربان که تعداد ۷ عدد قربانی مجموعا به مبلغ حدودی ۱۸ میلیون تومان جمع آوری شد و ذبح گردید

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست