شوشف – رزو

رزو خراسان جنوبی
دسته بندی فعالیت : لوله کشی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

طرح لوله گذاری جهت انتقال اب قنات برای شرب به طول 2000متر

دهستان شوسف
روستای رزو

باتوجه به بعد مسافت انتقال اب قنات از مظهر قنات برای شرب مردم روستا وهمچنین هدر رفت آب در طی مسیر قنات و مساعد بون ودارابون  دی سی اب  برای شرب با انتقال آب این قنات به روستا بخشی از مشکلات آب شرب روستا حل میشود
با انجام طرح  ، 37 خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست