میغان

میغان خراسان جنوبی
دسته بندی فعالیت : آبخیزداری
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

طرح آبخیزداری کلاته سرخ
دهستان میغان

روستای کلاته حسن

در طرح های آبخیزداری هدف اصلی تغذیه سفره های آب زیرزمینی، مقابله با تخریب اراضی و منابع طبیعی  با ممانعت از ایجاد جریان های سیلابی و مدیریت روان آب ها جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به بافت مسکونی روستا ها و مزارع و اقع در مسیر رودخانه های فصلی و حاشیه آن میباشد . این طرح ها شامل عملیات عمرانی( خاکی وسنگی ) و  عملیات بیولوژیک می باشد. عملیات عمرانی  بنا به بافت زمین شناسی محل و عوارض طبیعی و ملاحظات زیست محیطی و … در غالب بند های خاکی، گابیون بندی ، سازه های سنگ و ملات  تعریف و به اجرا در می آید .

این طرح در حوضه آبریز خروان اجرا می شود و تاثیر بسزایی در ذخیره رواناب های منطقه ، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی وآبدهی قنوات و چشمه های پایین دست روستاهای واقع در این حوضه  خواهد داشت .

میغان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست