همسفره رمضان

دسته بندی فعالیت : توانمندسازی و محرومیت زدایی
دسته بندی استان : با کریمان کارها دشوار نیست | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار توانمندسازی روستاهای محروم کشور

زمان طرح : ماه مبارک رمضان
طرح تهیه بسته های ارزاق و بهداشتی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان .
خیریه کریمان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه و توزیع بسته های ارزاق و بهداشتی میان خانواده های کم برخوردار می نماید.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست