تامین شد-کریمان
عید غدیر

اطعام غدیریه

طرح اطعام به مناسبت عید غدیر هزینه تقریبی یک وعده غذای گرم :…

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم
تامین شد-کریمان
کفاره-ماهرمضان

کفاره

هر مد طعام 3000  هزار تومان کفاره عمد 180000 هزار تومان

بودجه طرح : ۴۵ میلیون تومان

مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم
همسفره

هم سفره

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار

بودجه طرح :

مبلغ جمع شده79%
79%
مشارکت میکنم
فهرست