به امید باران

آب و قنات خراسان جنوبی

چندین هزار سال قبل،
ایرانیان برای آنکه دیگر فقط
در محیط تنگ و محدود دره ها و پای رودها و
چشمه ها نمانند و به امید باران های اتفاقی
زراعت نکنند و با کشیدن آب از چاه ها
با قدرت بازوهایشان ، زندگی پرمشقت
و کشاورزی و دامداری محدود نداشته باشند،
دست به ابتکاری جدید زدند ؛ که آن را قنات نام نهادند.

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

? خراسان جنوبی- شهرستان نهبندان- دهستان میغان- روستای رومه

فهرست