به جرئت می توان گفت…

آبادی

به جرئت می توان گفت که وجود آبادی هایی که در خراسان جنوبی قرار گرفته متکی به قنواتی است که در آنجا حفر شده است.

☑️شما می توانید با مشارکت در پروژه های آبرسانی (احیای قنات و کانال کشی آب) در آبادانی مناطق محروم سهیم باشید.

✔️ مشارکت در پروژه های آب (قنات) :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

📷 خراسان جنوبی-شهرستان نهبندان- دهستان میغان- روستای رومه

فهرست