زمین همه چیز نیست!

آبادانی-خراسان جنوبی

زمین همه چیز نیست!
آنچه که فراموش شده ، این است که
در کشور ما کمبودی به نام زمین وجود ندارد چرا که
وسعتِ بیکرانِ ایران ، ما را از نیاز به این نعمت غنی کرده است
و ما پیش از هر چالشی با چالشی به نام آب سر و کار داریم.
مسئله ای که لب های تشنه ی خاک و دستان ترک خورده کشاورزان
سال هاست فریاد می زند
اما کمتر کسی آن را می شنود…
آب مسئله ماست

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

? خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – دهستان میغان – روستای دهو

فهرست