سوالات متداول
چگونه می توانم از جزئیات انجام امور و مخارج آن مطلع شوم؟
در صورت نیاز به حمایت چگونه آن را مطرح کنم؟
در صورتی که نذر خاصی دارم یا نیتی برای کمک دارم چگونه آن را از طریق خیریه انجام دهم؟
چگونه می توانم از جزئیات انجام امور و مخارج آن مطلع شوم؟

از مهمترین ارزش های خیریه کریمان شفافیت و ارائه گزارشات موضوعی نه تنها برای خیرین بلکه عموم مردم است؛ بنابراین به مرور از همین وبسایت میتوانید جزئیات مخارج انجام شده و حتی فاکتورها را مشاهده نمایید.

ضمن اینکه گزارشات سالانه تفصیلی خیره هم که شامل تمام جزئیات می باشد به نمایش عموم خواهد رسید.

در صورتی که باز هم سئوالی باقی ماند میتوانید مستقیما از راه های ارتباطی ذکر شده مطرح نمایید.

در صورت نیاز به حمایت چگونه آن را مطرح کنم؟

در صورتی که در سه استان هدف خیریه و یا استان تهران قرار دارید لطفا آن را از طریق کانال های ارتباطی به اطلاع ما برسانید. لطفا از مراجعه حضوری بدون هماهنگی اجتناب کنید. در صورتی که نیاز شما در چارچوب فعالیت های ما قرار داشت آن را در نظر خواهیم گرفت تا به اذن الله مرتفع نماییم.

در صورتی که نذر خاصی دارم یا نیتی برای کمک دارم چگونه آن را از طریق خیریه انجام دهم؟

هر نیت خیری که قصد انجام آن را دارید در صورتی که منافاتی با ارزش های خیریه نداشته باشد می تواند ذیل طرح های مناسبتی تعریف شود و حتی ممکن است طرح شما از کمک سایر خیرین هم بهره مند شود.

اگرچه به علت اینکه ما در کریمان پیش از انجام طرح های خود بررسی های دقیقی انجام می دهیم پیشنهاد میکنیم به اولویت های ما اعتماد نمایید.

فهرست