محرومیت و زندگی

محرومیت و کم آبی

کودکانی هستند که از داشتن یک اسباب بازی ساده محرومند!

کودکانی هستند که پدر ندارند، کودکانی هستند که مادر ندارند.

کودکانی هستند که برای یک وعده غذای ساده باید تمام روز کار کنند.

کودکانی هستند که یک دست لباس نو برایشان یک حسرت همیشگی است.

شاید…

شاید بتوان با این نداشتن ها کنار آمد، اما “آب” چیزی نیست که بتوان با نداشتنش کنار آمد.

کودکانی هستند که آب ندارند…

✔️ مشارکت در پروژه های آب (قنات) :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

? خراسان جنوبی-شهرک عشایری

فهرست