مرمت استخر

مرمت استخر

?: روستای شاهرخت، از جمله روستاهای قدیمی استان خراسان جنوبی است که دارای پیشینه کهن و جاذبه‌های خاص و منحصربه فردی است وبا توجه به کیفیت آب قنات این روستا می توان از کاشت محصولات مثل عناب و زعفران نام برد که دارای کیفیت خوبی است ونیازمند به حمایت جهت تثبیت وضعیت مرز نشینان دارد.
?️: با اجرای این طرح بخشی از هدر رفت آب در محل استخر ذخیره کاهش می یابد، و باعث افزایش بهره وری آب و همچنین افزایش سطح زیر کشت باغات خواهد شد.
✔️: با توجه با اینکه این قنات جز قنوات اصلی روستاست ٣٠٠ خانوار ازاجرای این طرح بهره مند می شوند.

✔️ مشارکت در پروژه های آب (قنات) :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

📷 خراسان جنوبی – شهرستان زیرکوه – دهستان پترگان – روستای شاهرخت (حسن آباد)

فهرست