محرومیت و زندگی

مهاجرت اجباری

مهاجرت اجباری از پیامد های خشکسالی طولانی مدت در روستاهای استان خراسان جنوبی است.

اگر آب بود روستایی مشغول کشت و زرع بر سر زمینش بود و خانه و کاشانه خود رها نمی‌کرد.

هنوز هم عده ای بر سر دوراهی #ماندن یا ترک وطن هستند و چشم امیدشان به همین قنات های در دست ترمیم است.

✔️ مشارکت در پروژهای آبرسانی :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

📷 روستای کلاته شیر – شهر درح – استان خراسان جنوبی

فهرست