وضعیت کشاورزی

وضعیت کشاورزی

وضعیت کشاورزی این منطقه در گذشته خیلی خوب بود و زعفران کاری زیاد بود ، اگر به اراضی کشاورزی پایین دست روستا بروید می بینید اهالی چطور زمین های ناهموار را هموار و تبدیل به زمین کشاورزی کرده اند و این کارها به دلیل توسعه بخش کشاورزی روستا صورت گرفته است.
وجود آب لازمه ی توسعه روستاست. توسعه روستا محرومیت زدایی و توانمندسازی را به همراه دارد.

☑️شما هم می توانید با مشارکت در پروژه های آبرسانی (احیای قنات و کانال کشی آب) در امر توسعه روستا سهیم باشید.

✔️ مشارکت در پروژه های آب (قنات) :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524

ایدی اینستاگرام : karimancharity@

📷 خراسان جنوبی-شهرستان نهبندان- دهستان- میغان- روستای دهنرود

فهرست