پنجه در پنجه ی کم آبی

روند زندگی

خراسانی که دغدغه کمبود آب سالم روند زندگی شان را دچار دگرگونی کرده است.
کودکانی که همراه والدین خود پنجه در پنجه ی کم آبی انداخته و تا به حال توانسته اند به سختی در برابر آن دوام بیاورند.
ایجاد منابع آب سالم میتواند تاثیر به سزایی در زندگی این کودکان بگذارد.

✔️ مشارکت :
📱*780*1001*1#
💳 5041-7270-1009-2524
آیدی اینستاگرام : karimancharity@

📷 خراسان جنوبی – شهرک عشایری

فهرست