شاید این آب میرود…

محرومیت زدایی

شاید این آب روان
می‌رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.
دست درویشی شاید
نان خشکیده فرو برده در آب.

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

? خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – دهستان میغان روستای دهو

فهرست