آنجا که خورشید سوزان می‌رود

خراسان جنوبی

در دور دست‌ها، آنجا که خورشید سوزان می‌رود تا غروب زیبایش را به نمایش بگذارد…
مردمانی سخت کوش بار سنگین فقر را به دوش می‌کشند و می‌روند تا امروزشان را مانند دیروز در سایه محرومیت به سرانجام برسانند.

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

?خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه-دهستان درح-شهرک عشایری

فهرست