آنجا که خورشید سوزان می‌رود

در دور دست‌ها، آنجا که خورشید سوزان می‌رود تا غروب زیبایش را به نمایش بگذارد…
مردمانی سخت کوش بار سنگین فقر را به دوش می‌کشند و می‌روند تا امروزشان را مانند دیروز در سایه محرومیت به سرانجام برسانند.

راه های مشارکت  :
?1#*1001*780*
? 5041-7270-1009-2524

آیدی اینستاگرام : karimancharity@

?خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه-دهستان درح-شهرک عشایری

فهرست