قنات

قنات - خراسان جنوبی

قنات

چرا قنات به صرفه است؟   ۱.قنات باعث استحصال آب با توجه به میزان بارندگی منطقه می شود. (استحصال آب یعنی اینکه آب قسمتی از زمین ها که ممکن است برای کشت گیاهان ناکافی و یا نامرغوب باشد جمع نموده و به بخش دیگر زمین اضافه شود.) ۲.هزینه نگهداری قنات از چاه کمتر است.  ۳.قنات …

قنات Read More »

قنات

ابداع قنات در فلات ایران

قنات کانال آب زیرزمینی است که آب را از اعماق زمین در بالادست به سطح زمین در پایین‌دست انتقال می‌دهد. کلمه قنات عربی است ولی سیستم آبرسانی قنات در ایران ابداع شده است. ایرانیان با استفاده از قنات توانسته‌اند طی قرن‌ها نیاز خود به آب را رفع و صحراهای خشک را آباد کنند.

اسکرول به بالا