پروژه های مناسبتی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

عید سعید غدیر خم
طرح مشارکتی تهیه و پخت اطعام روز عید سعید غدیر خم با توجه به مشارکت مردم مناطق هدف 5000 پرس غذا در مناطق کم برخوردار و محروم استان های خراسان جنوبی و … آماده و توزیع شد

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست