پروژه های مناسبتی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

طرح افطاری ساده

این طرح در ماه مبارک رمضان 1398 برگزار شد و تعداد 40 هزار بسته افطاری ساده در مناطق کم برخوردار و محروم آماده و توزیع شد

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست