ساخت مدرسه

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

20,000,000 تومان

تصاویر طرح

تاسیس مدرسه اشتغال در شهرستان میغان که شامل آموزشگاه های :

  • حوله بافی
  • سنگ تراشی 
  • کتابخانه 
  • نانوائی ( نان سالم با گندم قرمز )
  • و ایجاد کارگاه های فصلی
  • ایجاد گلخانه کوچک در بیرون مدرسه به منظور الگو سازی برای سایر روستاها به مبلغ 10 میلیون تومان

   

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست