مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

60,000,000 تومان

تصاویر طرح

توزیع 300 عدد سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط موسسه کریمان به خانواده های نیازمند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست