مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

29,000,000 تومان

تصاویر طرح

توزیع 300 بسته گوشت گرم در بهار 1398 به مبلغ 29 میلیون تومان از محل جمع آوری گوسفند فدا ، سلامتی امام زمان (عج) تامین شده است.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست