مرمت استخر

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – شهرستان زیرکوه پترگان – روستای شاهرخت
مشخصات فنی
الف)نیاز به شفته ریزی کف استخر به حجم ۳۷۵ مترمکعب
ب)اجرای دو دریچه خروجی آب
ج)اجرای کانال بتنی جهت ورودی آب به استخر
د)مرمت دیوار های قدیمی و آستر سیمانی دیوار ها
هـ) بتن ریزی و شیب بندی کف استخر به حجم۱۸۷ مترمکعب
مدت زمان اجرای طرح
۴۰ روز کاری
ثمرات طرح
با اجرای این طرح بخشی از هدر رفت آب در محل استخر ذخیره کاهش می یابد، و باعث افزایش بهره وری آب و همچنین افزایش سطح زیر کشت باغات خواهد شد. با توجه با اینکه این قنات جز قنوات اصلی روستاست ۳۰۰ خانوار ازاجرای این طرح بهره مند می شوند.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲۵۳۸ نفر (در ۵۷۸ خانوار) بوده‌است، روستای شاهرخت، از جمله روستاهای قدیمی استان خراسان جنوبی  است که دارای پیشینه کهن و جاذبه‌های خاص و منحصربه فردی است وبا توجه به کیفیت آب قنات این روستا میتوان به کاشت محصولات  عناب و زعفران نام بردکه دارای کیفیت خوبی است ونیازمند به حمایت جهت تثیست وضعیت مرز نشینان دارد.
بودجه مورد نیاز
۶۰ میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست