پروژه های مناسبتی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

عید سعید قربان

طرح مشارکتی قربانی در روز عید سعید قربان که تعداد 7 عدد قربانی مجموعا به مبلغ حدودی 18 میلیون تومان جمع آوری شد و ذبح گردید

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست