احداث استخر

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – شهرستان زیرکوه روستای تجنود
مشخصات فنی
الف)اجرای دو دریچه خروجی آب
ب)اجرای کانال بتنی جهت ورودی آب
ج) ریسمان کشی و کانال کشی
د) عملیات جدول گذاری
مدت زمان اجرای طرح
۹۰ روز کاری
ثمرات طرح
با احداث استخر ۲۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده زیر کشت خواهدرفت.
با ذخیره سازی آب دراستخر طرح پرورش ماهی باعث اشتغال چندین نفر خواهد شد و همچنین با توجه به خاکی بودن جوی بخشی ازهدر رفت آب کم خواهد شد.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۲۷۰ نفر (۳۰خانوار) بوده‌ است. روستای تجنود از جمله روستاهایی است که شغل اصلی مردم دامداری و کشاورزی است باتوجه به اجرای طرح انتقال آب جهت کشاورزی درسال گذشته زیرساخت ذخیره ای برای آب ندارد. همچنین تمامی جوی ها خاکی و شنی بوده که هدر رفت آب زیاد است.
بودجه مورد نیاز
۷۰ میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست