اصلاح استخر

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – شهرستان زیرکوه روستای علی آباد
مشخصات فنی
الف)نیاز به شفته ریزی کف استخر به حجم ۸۰ مترمکعب
ب)اجرای دو دریچه خروجی آب جهت جلوگیری از سرریز آب
ج)اجرای کانال بتنی جهت ورودی آب به استخر
د) بتن ریزی و شیب بندی کف استخر به حجم ۶۵ مترمکعب
مدت زمان اجرای طرح
۵ روز کاری
ثمرات طرح
با اجرای این طرح مهاجرت معکوس صورت خواهد گرفت . کشاورزی رونق بیشتری پیدا می کند و کشت و برداشت زرشک نیز به عنوان محصول اصلی این روستا افزایش چشمگیری خواهد داشت.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۱۸۱ نفر ( ۷۰خانوار) بوده‌ است. زرشک با کیفیت( بسیار مرغوب) محصول اصلی این روستا می باشد . استخر روستا توانایی ذخیره آب را ندارد . با اجرای این پروژه از سرریز آب جلوگیری می شود.
بودجه مورد نیاز
۱۰ میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست