مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی-شهرستان زیرکوه پترگان – روستای پیچکان
مشخصات فنی
الف)احیاء و مرمت قنات به طول ۶۰ متر
ب)احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در ابعاد ۱۰*۱۰*۱.۲ متر
ج)اجرای کانال بتنی جهت ورودی آب به استخر
د)مرمت دیوار های قدیمی و آستر سیمانی دیوار ها
هـ) بتن ریزی و شیب بندی کف استخر به حجم۱۲۰ مترمکعب
مدت زمان اجرای طرح
۲۰ روز کاری
ثمرات طرح
با اجرای این طرح مهاجرت معکوس صورت خواهد گرفت . کشاورزی رونق بیشتری پیدا می کند و ۲ هکتار از زمین های خشک شده زیر کشت خواهد رفت. همچنین ۱۰ هکتار از باغات نیز از این طرح منتفع خواهند شد.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۱۱۵ نفر(۲۸خانوار) بوده‌ است. با توجه به اینکه شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری است .به علت خشک شدن قنات ، موقعیت کشاورزی را از دست داده اند و به روستاهای اطراف مهاجرت کرده اند.با اجرای این پروژه،کشاورزی مجدداً رونق خواهد گرفت و فروش محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی در افزایش درآمد مردم خواهد داشت.
بودجه مورد نیاز
۴۰ میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست