لوله کشی

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – رزو
مشخصات فنی
طرح مذکور با لوله های پلی اتیلن فشار ۴ اتمسفر از سایز ۱۱۰ میلی متر تا ۳۰۰ میلی متر بنا به دبی خروجی منابع و کروکی نقشه برداری مسیر تعیین میشود.شیر فلکه های برداشت طبق کروکی در فواصل ۲۵۰ متری تعبیه و شیرهای هوا و … بنا به نیاز و فایل نقشه برداری شده و در مواردی که اراضی کشاورز ی بصورت خرد مالکی و کوچک باشد در فواصل ۵۰ متری با احداث حوضچه هایی برداشت آب در مسیر های ثقلی با قامه و درپوش و یا شیر فلکه های کشویی انجام میگیرد .
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
با انجام طرح ، ۳۷ خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد.
تشریح طرح
باتوجه به بعد مسافت انتقال اب قنات از مظهر قنات برای شرب مردم روستا وهمچنین هدر رفت آب در طی مسیر قنات و مساعد بون ودارابون دی سی اب برای شرب با انتقال آب این قنات به روستا بخشی از مشکلات آب شرب روستا حل میشود.
بودجه مورد نیاز
۳۵ میلیون تومان
تصاویر طرح
مرمت و تعمیر خط آب شرب روستای رزو

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست