توانمندسازی

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
تکمیل زنجیره کسب و کار پخت نان سنتی
به عنوان پروژه آزمایشی با تنها 20 میلیون تومان سرمایه گذاری در روستای کوشکک  کل فرایند تمیزکردن گندم، آسیاب، پخت نان و بسته بندی توسط اهالی این روستا انجام می شود. کمک به فروش پایدار نان نیز توسط جوانان خیرخواه بیرجندی انجام می شود.با پخت حدود 800 نان در هفته مجموعأ 21 شغل در این روستا ایجاد شده است!
بودجه مورد نیاز
10میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست