پخش و پخت غذا

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

20 میلیون تومان

تصاویر طرح

پخت 150 الی 200 غذا (متناسب با نذورات مردم) با کیفیت مطلوب و پخش بین خانواده های ایتام و همچنین نیازمندان شناسایی شده .

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست