توانمندسازی و محرومیت زدایی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

50 میلیون تومان

تصاویر طرح

زمان طرح : ماه مبارک رمضان
طرح تهیه بسته های ارزاق و بهداشتی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان .
خیریه کریمان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه و توزیع بسته های ارزاق و بهداشتی میان خانواده های کم برخوردار می نماید.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست