آبخیزداری

مکان-خیریه کریمانمکان
استان خراسان جنوبی – زیرکوه – روستای تجنود
مشخصات فنی
الف)نیاز به شفته ریزی کف استخر به حجم ۲۵۰ مترمکعب
ب)اجرای دو دریچه خروجی آب
ج)اجرای کانال بتنی جهت ورودی آب به استخر
د)مرمت دیوار های قدیمی و آستر سیمانی دیوار ها
هـ) بتن ریزی و شیب بندی کف استخر به حجم ۱۲۵ مترمکعب
مدت زمان اجرای طرح
۴۵ روز کاری
ثمرات طرح
با احداث استخر ۲۰۰ هکتاراز اراضی واگذار شده زیر کشت خواهدرفت.
با ذخیره سازی آب دراستخر طرح پرورش ماهی باعث اشتغال چندین نفر خواهد شد و همچنین با توجه به خاکی بودن جوی بخشی ازهدر رفت آب کم خواهد شد.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۲۷۰ نفر ( ۳۰خانوار) بوده‌ است.
روستای تجنود از جمله روستاهایی است که شغل اصلی مردم دامداری و کشاورزی است باتوجه به اجرای طرح انتقال آب جهت کشاورزی درسال گذشته زیرساخت ذخیره ای برای آب ندارد.مشکل عدم ظرفیت برای ذخیره آب جدی است .
بودجه مورد نیاز
۵۰ میلیون تومان
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست