آبخیزداری

مکان-خیریه کریمانمکان
استان خراسان جنوبی – زیرکوه – روستای تجنود
مشخصات فنی
ترمیم و عایق بندی و جداره استخر
مدت زمان اجرای طرح
۴۵ روز کاری
ثمرات طرح
با اجرای این پروژه ٢٠٠ هکتار از اراضی واگذار شده زیر کشت خواهدرفت
تشریح طرح
با ذخیره سازی آب د راستخر و آغاز طرح پرورش ماهی باعث اشتغال چند نفر خواهد شد و همچنین با توجه به خاکی بودن جوی ها ، بخشی از هدر رفت آب کم خواهد شد.
بودجه مورد نیاز
50 میلیون تومان
تصاویر طرح
احداث استخر

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست