نام طرح :

ساخت استخر ذخیره آب قنات (گمچ شیرخند)

مشخصات کلی طرح

بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت این روستا ۷۵ نفر ( ۳۰ خانوار) بوده‌ است. حجـم زیادی از هدر رفت آب به دلیل خاکی بودن استخر ذخیره آب است که با احـداث استخر جدید می توان از آن جلوگیری کرد. ابعاد استخر جدید (۳۹=۱۳×۱۰×۰.۳) مترمکعب است. منافع: با اجرای این طرح همه آب خارج شده از قنات به طور کامل ذخیره شده و تا ۴۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود. از سوی دیگر تا ۳۰ درصد آبیاری اراضی افزایش می یابد که با همین نسبت درآمد حاصل از کشاورزی مردم افزایش پیدا می کند.

قبل
بعدی

.

آهک ۹ تن

سیمان ۱۱۵ پاکت

بلوک سیمانی ۷۳۰ عدد

۱۰ روز کاری

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برآورد بهار ۱۴۰۱

karimancharity@

مشخصات فنی طرح

۱- خارج نمودن مصالح قبلی ۲- حمل خاک مناسب از بیرون جهت شفته ریزی کف وزیر دیوار ها ۳- شفته ریزی به عمق حداقل ۳۰ سانتیمتر ۴- پس از حداقل سه روز جهت آماده شدن شفته برای کارهای بعدی ۵- دیوار چینی به ارتفاع حداکثر یک متر همراه با ۳۰ سانتیمتر شفته پشت دیوارها ۶- پس از اجرای دیوار آستر دیوار ها وقرنیز ریزی روی دیوار به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر ۷- نصب لوله یا گر برای خروج آب ۸- بتن ریزی ۸ تا ۰ا سانتیمتری با عیار ۳۰۰ همراه با شیب بندی کامل ۱- خارج نمودن مصالح قبلی      ۲- حمل خاک مناسب از بیرون جهت شفته ریزی کف وزیر دیوار ها ۳- شفته ریزی به عمق حداقل ۳۰ سانتیمتر ۴- پس از حداقل سه روز جهت آماده شدن شفته برای کارهای بعدی ۵- دیوار چینی به ارتفاع حداکثر یک متر همراه با ۳۰ سانتیمتر شفته پشت دیوارها ۶- پس از اجرای دیوار آستر دیوار ها و قرنیز ریزی روی دیوار به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر ۷- نصب لوله یا گر برای خروج آب ۸- بتن ریزی ۸ تا ۰ا سانتیمتری با عیار ۳۰۰ همراه با شیب بندی کامل.

منافع حاصل از اجرای طرح

استخر ذخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدرفت آب جلوگیری می گردد.با اجرای این طرح کلیه آب خارج شده از قنات به طور کامل ذخیره شده واراضی بیشتری حدود ۳۰%درصد آبیاری می گردد وبه همان نسبت روی افزایش محصول و درآمد کشاورزان تاثیر می گذارد.

۱۰۰%

سفیر پویش

هم اکنون می توانید پویش را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

«برای زمین پایداری نیست مگر با آب (زمین بدون آب پایدار نمی‌ماند)» امام صادق علیه السلام بحارالانوار، ج ۶۱، ص ۲۹

اسکرول به بالا