نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی

۱ of 4

نهبندان

۷۰۰ متر کانال کشی

۲ of 4

زیرکوه

۲۸۰ متر کانال کشی

۳ of 4

درمیان

۳۵۰ متر کانال کشی

۴ of 4

طرح های در دست اجرا

آب آشامیدنی میغان
۰%

آب آشامیدنی | میغان

هدف :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب شرب بیش از ۹۰۰ نفر از اهالی تأمین خواهد شد.علاوه بر آن مشکلات بهداشتی ناشی از مصرف آب ناسالم برطرف می شود.
انتقال آب آتشکده
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.
انگیزه ماندن
۰%

احیاء قنات | دهو

هدف :
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بهبود معیشت اهالی روستا ، بهره وری و مدیریت حجم آب موجود قنات از جمله منافع حاصل از اجرای این طرح خواهد بود.
بحران آب
۰%

احداث استخر | کلاته زرد

هدف :
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱.۵ هکتاری سطح زیر کشت زمین های کشاورزی از عواید این طرح است.
حسن آباد
۰%

انتقال آب | حسن آباد

هدف :
۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هدر رفت آب کاهش می یابد و با توجه با اینکه این قنات جز قنوات اصلی است بیش از ۱۵۰۰ نفر ازاجرای این طرح بهره مند می شوند.
قنات
۰%

مرمت قنات | بوته زیرگ

هدف :
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
با انجام طرح لوله گذاری بیش از۳۰۰ نفر از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت به ۲۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

طرح های جدید

آب آشامیدنی میغان
۰%

قنات | کوشکک

هدف :
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با مرمت قنات کوشکک بیش از ۴هکتار از باغات زرشک زیر کشت خواهد رفت و از هدر رفت ۲۰ درصدی آب جلوگیری می شود.
کهکرود
۰%

آب آشامیدنی | کهکرود

هدف :
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر تأمین آب شرب روستا ، آب مورد نیاز برای کشاورزی و دامداری نیز تأمین خواهد شد که این امر باعث مهاجرت معکوس می شود.
براندود
۰%

احیاء قنات | براندود

هدف :
۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح هدر رفت آب تا ۴۰ درصد کاهش می یابد و همچنین سطح زیر کشت باغات کشاورزی به میزان ۴ هکتار افزایش خواهد یافت.
قنات-خراسان جنوبی
۰%

مرمت قنات | ایواسک

هدف :
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع سبزیجات دستاورد این طرح است.
مدیریت آب
۰%

احداث استخر | معصوم آباد

هدف :
۳۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
با احداث استخر ذخیره آب، تا ۱۰ درصد از هدررفت آب جلوگیری می شود. بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستا از عواید آن بهره مند می شوند.
مرمت استخر
۰%

انتقال آب | ملکی

هدف :
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای طرح مشکلات ناشی از حمل آب با تانکر و یا نبود تانکر حمل آب مرتفع می شود. با اجرای این طرح محله عشایری تثبیت خواهد شد.
تجنود
۰%

احداث استخر | تجنود

هدف :
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با توجه به واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی دولتی به مردم با تامین آب موردنیاز قدم بزرگی جهت رونق کشاورزی در این روستا برداشته می شود.

طرح های تکمیل شده

گل گزی
۰%

انتقال آب | روستای گل گزی

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای دهنرود

هدف :
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا ۵ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت خواهند رفت تا همه اهالی دهنرود از عواید آن بهره مند شوند.
۰%

انتقال آب | روستای زهری

هدف :
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و بهبود وضعیت بیش از  ۱۰۰ نفر دستاورد این طرح است.
۰%

انتقال آب | روستای رومه

هدف :
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی و بهبود سطح معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی دستاورد این طرح است.
۰%

سر گشایی قنات | روستای سریجان

هدف :
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش هدررفت ۳۵ درصدی آب و بهبود معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستای سریجان دستاورد این طرح است.
۰%

مرمت قنات | پیچکان

هدف :
۹۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد از هدر رفت آب کاهش پیدا می کند و همچنین یک هکتار به سطح زیر کشت باغات زرشک اضافه خواهد شد.
۰%

انتقال آب | علی آباد

هدف :
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مهاجرت معکوس ، کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش یک هکتاری سطح زیر کشت باغات زرشک دستاورد این طرح است.
اسکرول به بالا