ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است .

نگارستان آب

خیریه آب ایران

چشم انداز ۱۴۰۰ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود .در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%
حسن آباد
۰%

انتقال آب | حسن آباد

هدف :
۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هدر رفت آب کاهش می یابد و با توجه به اینکه این قنات جز قنوات اصلی است بیش از۱۵۰۰ نفر ازاجرای این طرح بهرمند می شوند.
انتقال آب دهو
۰%

احیاء قنات | دهو

هدف :
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بهبود معیشت اهالی روستا ، بهره وری و مدیریت حجم آب موجود قنات از جمله منافع حاصل از اجرای این طرح خواهد بود.
انتقال آب آتشکده
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت
صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت دادن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

اسکرول به بالا