ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است .

نگارستان آب

خیریه آب ایران

چشم انداز ۱۴۰۰ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود .در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%
روستای تنگل
۰%

مرمت قنات | روستای تنگل

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدیریت حجم آب موجود قنات جلوگیری از هدر رفت آب در قنات تا میزان ۱۵ درصد و افزایش سطح زیر کشت مزارع تا ۱ هکتار .
رودچشمه
۰%

انتقال آب | روستای رودچشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
تنگل تلخان علیان
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشاورزی با ظرفیت تولید ۲ تن زیر کشت می روند.

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت
صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت دادن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

به بالای صفحه بردن