ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است.

نگارستان آب

خیریه تخصصی آب کریمان

چشم انداز ۱۴۰۲ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود. در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%
۰%

انتقال آب شرب | روستای چاه حسینی

هدف :
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۳۵ خانوار روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی سالم بهرمند میشوند.
۰%

انتقال آب شرب | شهرستان سربیشه

هدف :
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۲۰خانور ساکن از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

اسکرول به بالا