ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است.

نگارستان آب

خیریه تخصصی آب کریمان

چشم انداز ۱۴۰۲ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود. در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%

طرح های در دست اجرا

۰%

آبرسانی و تامین آب شرب | روستای باغستان

هدف :
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روستای چهکند مود
۰%

احیاء و مرمت قنات | روستای چهکند مود

هدف :
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این طرح باعث جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش ۵۰ درصدی تولیدات کشاورزی می شود.
روستای آنیک
۰%

انتقال آب | قنات روستای آنیک

هدف :
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.
۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

اسکرول به بالا