ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است .

نگارستان آب

خیریه

چشم انداز ۱۴۰۱ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود .در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%
۰%

انتقال آب | قنات اکبر آباد

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح تا ۸۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری خواهد شد.سطح زیرکشت محصولات کشاورزی تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | قنات هفتاد رود

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح موجب رونق بیشتر کشاورزی در این روستا می شود که این امر مقدمات مهاجرت معکوس جوانان را فراهم می کند.
۰%

انتقال آب | قنات دربلوند

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳ هکتار به سطح زیرکشت زمین های کشاورزی محصولاتی چون گندم و جو در این روستا اضافه می شود.
خیریه

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت
صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت دادن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

اسکرول به بالا