سولات متداول

باتوجه به ماهیت بیت علماء و مراجعاتی که به این بزرگواران صورت میگیرد ، بخشی ازبودجه برای انجام طرح های خیرخواهانه توسط نذورات مردم و آنچه که میخواهند صرف کار خیر کنند تامین و بخش دیگر توسط طرح طوبی که صدقات اول ماه قمری است جمع آوری میشود.

فعالیت های خیریه کریمان را میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی(تلگرام،اینستاگرام،بله،سروش،ایتا) پیگیری نمود.

هیت امناء خیریه کریمان:آیت االه محمدعلی جاودان ، حجت الاسلام علیرضا پناهیان ، حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان
مدیر عامل مجموعه: حسام فرح ناجی

حامیان خیریه : مردم خیّر،اشخاص حقوقی(موسسات،نهادهای دولتی وخصوصی،بانک ها)که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت دارند.

گزارشات تامین مالی،فعالیت های ما و طرح ها را میتوانید درسایت و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید.

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی،در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در روستاهای محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز از سایر خیریه ها میکند فعالیت علمی و تخصصی در مسئله آب مناطق کم برخوردار و محروم است .خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیاقنات و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد در مناطق مدنظر ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎها ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

اسکرول به بالا