water_story_76.jpeg
آب نوشت

آب، آرزوی زندگی

آبرسانی به مناطق محروم توسط خیریه کریمان: آب، آرزوی زندگی   آب یکی از مهمترین نیازهای بشر است که برای بقا و رشد به آن نیاز داریم. اما متأسفانه، در برخی مناطق محروم جهان، دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی چالشی اساسی است. خیریه کریمان با هدف رساندن آب به این مناطق(خراسان جنوبی)، تلاش بی

اتشکده
آب نوشت

آب،نیاز،زندگی

تا دهه ۱۳۴۰ قنات‌ها آب مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای کشور را تامین می‌کردند. با ورود فناوری جدید، حفر چاه‌های عمیق جایگزین قنات شد و استفاده از موتور پمپ برای هدایت آب از عمق چاه به سطح زمین به تدریج رایج شد .

خیریه کریمان - خیریه آب ایران
آب نوشت

رودهای خراسان جنوبی

تا دهه ۱۳۴۰ قنات‌ها آب مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای کشور را تامین می‌کردند. با ورود فناوری جدید، حفر چاه‌های عمیق جایگزین قنات شد و استفاده از موتور پمپ برای هدایت آب از عمق چاه به سطح زمین به تدریج رایج شد .

روستای فیزیک
آب نوشت

چالش‌های ناشی از کمبود آب در خراسان جنوبی

تا دهه ۱۳۴۰ قنات‌ها آب مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای کشور را تامین می‌کردند. با ورود فناوری جدید، حفر چاه‌های عمیق جایگزین قنات شد و استفاده از موتور پمپ برای هدایت آب از عمق چاه به سطح زمین به تدریج رایج شد .

پاساروک منند (1)
آب نوشت

وضعیت کنونی تخریب قنوات در ایران

تا دهه ۱۳۴۰ قنات‌ها آب مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای کشور را تامین می‌کردند. با ورود فناوری جدید، حفر چاه‌های عمیق جایگزین قنات شد و استفاده از موتور پمپ برای هدایت آب از عمق چاه به سطح زمین به تدریج رایج شد .

دهنو (10)
آب نوشت

کارکرد زیست محیطی قنات

یکی از دوستان به من گفت:«داری کار پدر را ادامه میدهی». داشتم پیش خودم فکر میکردم پدر من که در حوزه آب فعالیت نداشته! ایشان در تکمیل صحبتش گفت: منظورم امیرالمؤمنين على علیه السلام است که چاه حفر می کردند، آب به مردم می رساندند.»

کشاورزی
آب نوشت

کارکردهای اجتماعی قنات

یکی از دوستان به من گفت:«داری کار پدر را ادامه میدهی». داشتم پیش خودم فکر میکردم پدر من که در حوزه آب فعالیت نداشته! ایشان در تکمیل صحبتش گفت: منظورم امیرالمؤمنين على علیه السلام است که چاه حفر می کردند، آب به مردم می رساندند.»

کارپدری
آب نوشت

کار پدری

یکی از دوستان به من گفت:«داری کار پدر را ادامه میدهی». داشتم پیش خودم فکر میکردم پدر من که در حوزه آب فعالیت نداشته! ایشان در تکمیل صحبتش گفت: منظورم امیرالمؤمنين على علیه السلام است که چاه حفر می کردند، آب به مردم می رساندند.»

خیریه کریمان1
آب نوشت

کارکرد های اقتصادی قنات

یکی از ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصادی آن است. قنات‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی مناطق خشک و نیمه خشک کشور، در بعد اقتصاد، نقشی بنیادین بازی می‌کنند.

اسکرول به بالا