خیریه کریمان1
آب نوشت

کارکرد های اقتصادی قنات

یکی از ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصادی آن است. قنات‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی مناطق خشک و نیمه خشک کشور، در بعد اقتصاد، نقشی بنیادین بازی می‌کنند.

قنات
آب نوشت

اختراعی بی نظیر به نام قنات

از گذشته آب‌ های زیرزمینی یکی از مسائل مهم در توسعه جوامع روستایی کشور به ویژه در فلات مرکزی به شمار می‌ رفته است؛

خشکسالی
آب نوشت

بحران آب در ایران

آب چه از منظر کمی، چه از بعد کیفی و چه از مقیاس مدیریتی، بر روی اشتغال و به‌تبع آن معیشت بسیاری از افراد جهان اثرگذار است.

ابداع قنات
آب نوشت

ابداع قنات در فلات ایران

آب چه از منظر کمی، چه از بعد کیفی و چه از مقیاس مدیریتی، بر روی اشتغال و به‌تبع آن معیشت بسیاری از افراد جهان اثرگذار است.

معیشت
آب نوشت

معیشت همه ما به آب وابسته است!

آب چه از منظر کمی، چه از بعد کیفی و چه از مقیاس مدیریتی، بر روی اشتغال و به‌تبع آن معیشت بسیاری از افراد جهان اثرگذار است. معیشت تقریباً همه ما به آب وابسته است و با توجه به اوضاع آب در جهان امروز و کشور ما، بیم‌ها و امیدهای جدی در این رابطه وجود

rokn assasi
آب نوشت

آب رکن اساسی

آب یک مولفه بسیار مهم محیط زیست و رکن توسعه پایدار، سلامت رفاه و صلح و امنیت است. دغدغه ها و چالش های اساسی بین المللی مانند تغییرات آب و هوایی، غذا و بهداشت، مهاجرت و افزایش سطوح طبیعی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با آن ارتباط دارد. بر این اساس، موضوع مدیریت منابع

بحران آب
آب نوشت

بحران آب یا بحران مدیریت آب؟

🔹 میانگین بارش سالانه در کشور ما ۲۵۰ میلی‌لیتر معادل ۴۱۲ میلیارد مترمکعب است که ۵۱ برابر گنجایش سد کرخه (بزرگترین سد کشور) است. با‌ این‌ حال سد کرخه امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد اما مشکل در کجاست؟ 🔹پاسخ به این سوال راحت است! ساختار غلط مدیریت آب. در کشور ما یک بی‌ مسئولیتی

حکایت
آب نوشت

حکایت یک وقف اجتماعی

یکی از نکات قابل تأمل در تاریخ دیار استان خراسان جنوبی این است که اولین شهر دارای شبکه آب رسانی از طریق لوله بیرجند بوده

سی و سه پل
آب نوشت

قاتل زاینده رود

ما در سیاره‌ای تشنه زندگی می‌کنیم. از کشاورزان در زمین‌های خشک تا سیاست‌گذاران در شهرهای تشنه. همگی با کمبود آب مواجه هستند؛ کمبود آبی که حاصل از دست رفتنِ منابع آب سطحی است.

اسکرول به بالا