نام طرح :

ساخت استخر ذخیره آب قنات چاه تنگل (شیرگ)

مشخصات کلی طرح

بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت این روستا ۱۰۰ نفر ( ۴۰ خانوار) بوده‌ است. استخر خاکی قبلی به طور کامل از بین رفته است که به منظور جلوگیری از هدر رفت آب به بازسازی نیاز دارد. ابعاد استخر جدید (۵۴=۱۵×۱۲×۰.۳) مترمکعب است. منافع: با اجرای این طرح هدر رفت آب حداقل تا ۳۰ درصد کاهش پیدا می کند. با توجه به اینکه منطقه مستعد کار دامداری است، با اجرای این پروژه حضور دامداران در روستا بیشتر خواهد شد و این امر در نهایت منجر به مهاجرت معکوس می شود.

قبل
بعدی

.

آهک ۸ تن

سیمان ۱۰۵ پاکت

بلوک سیمانی ۶۸۰ عدد

۱۰ روز کاری

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برآورد بهار ۱۴۰۱

karimancharity@

مشخصات فنی طرح

۱-خارج نمودن مصالح قبلی ۲-حمل خاک مناسب از بیرون جهت شفته ریزی کف و زیر دیوار ها ۳-شفته ریزی به عمق حداقل ۳۰سانتیمتر ۴-پس از حداقل سه روز جهت آماده شدن شفته برای کارهای بعدی ۵- دیوار چینی به ارتفاع حداکثر یک متر همراه با ۳۰سانتیمتر شفته پشت دیوارها۶ – پس از اجرای دیوار آستر دیوار ها و قرنیز ریزی روی دیوار به ضخامت حداقل ۵سانتیمتر ۷-نصب لوله یا گر برای خروج آب ۸-بتن ریزی ۸تا۰اسانتیمتریبا عیار ۳۰۰ همراه با شیب بندی کامل

منافع حاصل از اجرای طرح

اهمیت طرح و لزوم اجرای آن استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدر رفت آب جلوگیری می گردد. وضعیت مورد پیش بینی منطقه پس از اجرای طرح (نقش طرح در بهبود زندگی مردم) با اجرای این طرح کلیه آب خارج شده از قنات به طور کامل ذخیره شده و اراضی بیشتری حدود ۳۰%درصد آبیاری می گردد و به همان نسبت روی افزایش محصول و درآمد کشاورزان تاثیر می گذارد. با توجه به اینکه منطقه مستعد کار دامداری است، با اجرای این پروژه حضور دامداران در روستا بیشتر خواهد شد و این امر در نهایت منجر به مهاجرت معکوس می شود.

۱%

سفیر پویش

هم اکنون می توانید پویش را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

«برای زمین پایداری نیست مگر با آب (زمین بدون آب پایدار نمی‌ماند)» امام صادق علیه السلام بحارالانوار، ج ۶۱، ص ۲۹

اسکرول به بالا