آرشیو

کشاورزی

رزق حلال

رزق حلال چه زیباستهنگامی که کشاورزبه گاهِ غروبِ خورشید با چهره ای خسته اما امیدوار و با نشاط از زمین به خانه باز می گردد و شبانگاه که بر کنار سفره می نشیند ناخودآگاه به خود می بالد که از رزق حلال می خورد.و آنچه بر سفره دارد حاصل تلاش های بی پایان و عرق …

رزق حلال Read More »

وضعیت کشاورزی

وضعیت کشاورزی

وضعیت کشاورزی وضعیت کشاورزی این منطقه در گذشته خیلی خوب بود و زعفران کاری زیاد بود .اگر به اراضی کشاورزی پایین دست روستا بروید می بینید اهالی چطور زمین های ناهمواررا هموار و تبدیل به زمین کشاورزی کرده اند و این کارها به دلیل توسعه بخش کشاورزی روستا صورت گرفته است.وجود آب لازمه ی توسعه روستاست.توسعه روستا محرومیت …

وضعیت کشاورزی Read More »

هزار کیلومتر آن طرف تر

هزار و سی و هشت کیلومتر آن طرف تر

هزار کیلومتر آن طرف تر هزار و سی و هشت کیلومتر آن طرف تر !روستایی به نام دهن رودجایی که اهالی اش از فرط بی آبی آنقدر رنجیدند که همپای زمان رخت سفر به شهر بستند.کار به جایی رسیده که از ٨٠ خانوار این روستا فقط تعداد انگشت شماری پیرمرد و پیرزن باقی مانده است.جریان آب می …

هزار و سی و هشت کیلومتر آن طرف تر Read More »

زمین همه چیز نیست

زمین همه چیز نیست !

زمین همه چیز نیست زمین همه چیز نیست!آنچه که فراموش شده ، این است کهدر کشور ما کمبودی به نام زمین وجود ندارد چرا کهوسعتِ بیکرانِ ایران ، ما را از نیاز به این نعمت غنی کرده استو ما پیش از هر چالشی با چالشی به نام آب سر و کار داریم.مسئله ای که لب های تشنه ی …

زمین همه چیز نیست ! Read More »

آرزوی آب

آرزوی آب

آرزوی آب در خانه های گلیِ کوچک و تاریکدر حالی شب را به صبح می سپارند کهمی دانند صبح فردا نیز یک روز به عمر آرزوی دور و درازشان آب اضافه می شود.حال روزگار خراسان جنوبی رو به راه نیست… ✔️ مشارکت :?*۷۸۰*۱۰۰۱*۱#? ۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۹-۲۵۲۴ آیدی اینستاگرام : [email protected] ? خراسان جنوبی .

آن جا که خورشید سوزان میرود

آنجا که خورشید سوزان می رود

آنجا که خورشید سوزان می رود در دور دست‌ها، آنجا که خورشید سوزان می‌رودتا غروب زیبایش را به نمایش بگذارد…مردمانی سخت کوش بار سنگین فقر را به دوش می‌کشند و می‌روندتا امروزشان را مانند دیروز در سایه محرومیت به سرانجام برسانند. ✔️ مشارکت :?*۷۸۰*۱۰۰۱*۱#? ۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۹-۲۵۲۴ آیدی اینستاگرام : [email protected] ? خراسان جنوبی .

زراعت به امید باران

به امید باران

به امید باران چندین هزار سال قبل، ایرانیان برای آنکه دیگر فقط در محیط تنگ و محدود دره ها و پای رودها و چشمه ها نمانند و به امید باران های اتفاقی زراعت نکنند و با کشیدن آب از چاه ها با قدرت بازوهایشان ، زندگی پرمشقت و کشاورزی و دامداری محدود نداشته باشند، دست به …

به امید باران Read More »

اسکرول به بالا