درخت طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

درخت طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

آب، آرزوی زندگی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

آب،نیاز،زندگی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

مرمت قنات | شهرستان خوسف

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احداث استخر | شهرستان سربیشه

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احیاء قنات | شهرستان سربیشه

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

رودهای خراسان جنوبی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
اسکرول به بالا