[donation_pay_list]

محرومیت زدایی

توضیح کوتاه درباره انجمن

اهمیت قنات

توضیح کوتاه درباره انجمن

بحرانی به نام آب

توضیح کوتاه درباره انجمن

انتقال آب | روستای گل گزی

توضیح کوتاه درباره انجمن

قنات | کوشکک

توضیح کوتاه درباره انجمن

آب آشامیدنی | کهکرود

توضیح کوتاه درباره انجمن

اسکرول به بالا