طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

کار پدری

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

کارکرد های اقتصادی قنات

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

اختراعی بی نظیر به نام قنات

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

بحران آب در ایران

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

ابداع قنات در فلات ایران

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احداث استخر | قنات گزخت

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
اسکرول به بالا