طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

مرمت استخر | چاه خزایی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

مرمت قنات | قنات خسرو

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

انتقال آب | روستای تقندیک

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

مرمت قنات | روستای مُنُند

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

انتقال آب | محمود علی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

انتقال آب | روستای قیک سفلی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
اسکرول به بالا